techefficiencyenvironmentmaintenanceproductsnewscontact CompAir
Quantima TM
Jedinstvena inovacija Neprikosnovena efikasnost
English English Español Français  
English Deutsch Italiano Srpski jezik English

CompAir piše nova pravila, predstavljanjem najrevolucionarnije nove tehnologije vazdušnih kompresora na svetu...

...dobro došli na prezentaciju Quantima tehnologije, jedinstvene i dinamičke tehnologije bezuljnih kompresora.

  • Nedostižna efikasnost
  • Prvoklasna pouzdanost
  • Najmanji uticaj na životnu sredinu

Quantima Q-drive™ kompresioni i motorni sklop ima samo jedan pokretni deo i radi pomoću rotora koji se obrće u magnetnom polju brzinom do 60.000 o/min.
Q-drive™ je izuzetan zato što nema:

  • Zupčanike
  • Ulje
  • Dodirne površine
  • Habajuće površine

CompAir Quantima budućnost je počela

|

Novosti >>

qlife
home / Tehnologija / Eficasnost / životna sredina / održavanje / paleta proizvoda / novosti / kontakt / prava zadržana / compair.co.rs